ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

25 czerwca 2015 r. w Powiatowym Centrum Kultury odbyło się Powiatowe Podsumowanie Roku Szkolnego 2014/2015, na której zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie z  naszej szkoły. S± to dwaj uczniowie gimnazjum: Michał Rykowski i Mateusz Piszczałka oraz uczeń SPdP - Marcin Król.
Odchodz±cy na emeryturę nauczyciele: Kornelia Mroszczyk i Krzysztof Kańgowski otrzymali nagrody Starosty Strzeleckiego. Gratulujemy !!!

Więcej można przeczytać i zobaczyć zdjęcia na stronie Starostwa Strzeleckiego : http://powiatstrzelecki.pl/534/powiatowe-podsumowanie-roku-szkolnego-20142015.html


W pi±tek 26 czerwca 2014 r. na uroczystym apelu zakończyli¶my rok szkolny 2014/2015.  W uroczysto¶ci wzięli udział najbliżsi uczniów oraz  p. Joanna Palus
i p. Magdalena Liszka z Wydziału EKT Starostwa Powiatowego. Wspólnie podziwiali¶my program artystyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły.
Uczniowie kończ±cy edukację w naszej szkole otrzymali ¶wiadectwa z r±k s. Jolanty Wojtaszak - dyrektora szkoły, a pozostali - od swoich wychowawców. Pożegnali¶my także długoletnich pracowników szkoły – p. Kornelię Mroszczyk i p. Krzysztofa Kańgowskiego, którzy przeszli na emeryturę.

Za rok ciężkiej, ale owocnej pracy wszyscy otrzymali podziękowania i mog± już od tej pory odpoczywać na zasłużonych wakacjach, by nabrać sił na nowy rok szkolny.

Życzymy wszystkim udanych wakacji !!!